Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.0155737 giây)
Học tập đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh
Tác giả: Nhà xuất bản Thông Tấn
Hà Nội: Thông Tấn, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4309597
 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: 
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 335.4309597
 
Hồ Chí Minh tuyển tập : T.1 - 1919-1945
Tác giả: Nhiều tác giả
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4309597
 
Hồ Chí Minh tuyển tập : T.3 - 1954-1969
Tác giả: Nhiều tác giả
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4309597
 
Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông 1931 - 1933 : Tư liệu và hình ảnh
Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4309597
 
Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh
Tác giả: Tác giả tập thể
Hà Nội: Khoa Học Xã Hội, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4309597
 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: 
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 335.4309597
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Di sản văn hoá dân tộc
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức
Hà Nội: Quân Đội Nhân Dân, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4309597
 
Giáo dục, rèn luyện thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức
Hà Nội: Quân Đội Nhân Dân, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4309597
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam ruột thịt
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Hà Nội: Công An Nhân Dân, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4309597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục