Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3799498 giây)
Afterlives of Chinese Communism : Political Concepts from Mao to Xi
Tác giả: Sorace Christian,
Thông tin xuất bản: Australia : ANU Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 335.4345
ISBN: 9781788734790
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Accidental Holy Land : The Communist Revolution in Northwest China (Edition 1)
Tác giả: Esherick Joseph W,
Thông tin xuất bản: : University of California Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 335.4345
ISBN: 9780520385320
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục