Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2363459 giây)
Corporate governance and enterprise reform in China : building the institutions of modern markets
Tác giả: Tenev Stoyan,
Thông tin xuất bản: Washington DC, World Bank and the International Finance Corporation
Ký hiệu phân loại: 338.0951
ISBN: 0821351362
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 39536 Năm XB: 2002 Định dạng: PDF
Advanced manufacturing technology in China [electronic resource] : a roadmap to 2050
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Beijing Berlin New York, Science Press Springer
Ký hiệu phân loại: 338.0951
ISBN: 3642138543 (print)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 107405 Năm XB: 2012 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục