Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 781 kết quả (0.760041 giây)
Footprints in Paradise : Ethnography of Ecotourism, Local Knowledge and Nature Therapies in Okinawa
Tác giả: Murray Andrea,
Thông tin xuất bản: : Berghahn Books , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.479152294
ISBN: 9781785334733
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Adaptive Filtering Applications
Tác giả: Garcia Lino,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 338.476292
ISBN: 9789533073064
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Văn hóa du lịch
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN: 9786046269021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN: 9786040279972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Chapter Conclusion : Death, deindustrialization, and time
Tác giả: Renne Elisha,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 338.4767709669
ISBN: 9780367465520
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter Introduction
Tác giả: Renne Elisha,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 338.4767709669
ISBN: 9780367465520
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 1 Craft, Design and Nostalgia in Modern Japan : The Case of Sushi
Tác giả: Holt Robin,
Thông tin xuất bản: New York Lodon : Taylor Francis , 2019
Ký hiệu phân loại: 338.47
ISBN: 9780367355487
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 2 New work-time regimes : the rise and fall of Kaduna Textiles Ltd
Tác giả: Renne Elisha,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 338.4767709669
ISBN: 9780367465520
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cardiotoxicity of Oncologic Treatments
Tác giả: Fiuza Manuela,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 338.476467023
ISBN: 9789535102731
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Peripheral Territories, Tourism, and Regional Development
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN: 9781839681837
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục