Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 150 kết quả (0.700002 giây)
Microeconomics : behavior, institutions, and evolution
Tác giả: Bowles Samuel,
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 0691091633
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65794 Định dạng: PDF
Development microeconomics
Tác giả: Bardhan Pranab K,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 0198773706
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65795 Định dạng: PDF
Essays on the great depression
Tác giả: Bernanke Ben,
Thông tin xuất bản: Princeton NJ : Princeton University Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 0691016984
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66950 Định dạng: PDF
Post Keynesian price theory [electronic resource]
Tác giả: Lee Frederic S,
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65147 Định dạng: PDF
Microeconomics
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Irwin , 2008
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 007290027X (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Simulation techniques in financial risk management
Tác giả: Chan Ngai Hang,
Thông tin xuất bản: New Jersey : WileyInterscience , 2006
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 0471469874
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66159 Định dạng: PDF
Market panic [electronic resource] : wild gyrations, risks, and opportunities in stock markets
Tác giả: Vines Stephen,
Thông tin xuất bản: London : Profile Books , 2003
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65079 Định dạng: PDF
The fearful rise of markets : global bubbles, synchronized meltdowns, and how to prevent them in the future
Tác giả: Authers John,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : FT Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 0137072996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 67010 Định dạng: PDF
Evolutionary Microeconomics [electronic resource]
Tác giả: Lesourne Jacques,
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 9783540285366
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 67067 Định dạng: PDF
Microeconomics for business
Tác giả: Das Satya P,
Thông tin xuất bản: Los Angeles : SAGE , 2007
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 9780761935926
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66848 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục