Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 107 kết quả
Simulation techniques in financial risk management
Tác giả: Ngai Hang Chan, Hoi-Ying Wong
Xuất bản: New Jersey: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Microeconomics for business
Tác giả: Satya P Das
Xuất bản: Los Angeles: SAGE, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Essays on the great depression
Tác giả: Ben Bernanke
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
The fearful rise of markets : global bubbles, synchronized meltdowns, and how to prevent them in the future
Tác giả: John Authers
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: FT Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Evolutionary Microeconomics [electronic resource]
Tác giả: Jacques Lesourne, Andre Orlean, Bernard Walliser
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Market panic [electronic resource] : wild gyrations, risks, and opportunities in stock markets
Tác giả: Stephen Vines
Xuất bản: London: Profile Books, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Post Keynesian price theory [electronic resource]
Tác giả: Frederic S Lee
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Lecture notes in microeconomic theory : the economic agent
Tác giả: Ariel Rubinstein
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Microeconomics : behavior, institutions, and evolution
Tác giả: Samuel Bowles
Xuất bản: New York Princeton NJ: Russell Sage Princeton University Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Development microeconomics
Tác giả: Pranab K Bardhan, Christopher Udry
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục