Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Executive greed : examining business failures that contributed to the economic crisis
Tác giả: Vinay B Kothari
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.6
 
Handbook of organization theory and management : the philosophical approach
Tác giả: Peter L Cruise, Thomas Dexter Lynch
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  338.6
 
Socializing capital : the rise of the large industrial corporation in America
Tác giả: William G Roy
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.6
 
Private enterprises and China's economic development
Tác giả: Shuanglin Lin, Xiaodong Zhu
Xuất bản: London New York: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  338.6
 
Hoàn thiện môi trường hoạt động của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Mỹ Phước tỉnh Bình Dương đến năm 2020
Tác giả: Huỳnh Trọng Tâm, Vũ Công Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.6
 
Applying the Kaizen in Africa [electronic resource] : A New Avenue for Industrial Development
Tác giả: Kimiaki Jin, Keijiro Otsuka, Tetsushi Sonobe
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.6
 
Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship [electronic resource] : An Agenda for Europe
Tác giả: Niklas Elert, Magnus Henrekson, Mikael Stenkula
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.6
 
Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe
Tác giả: Niklas Elert, Magnus Henrekson, Mikael Stenkula
Xuất bản: Cham: Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.6
 
Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship : an Agenda for Europe
Tác giả: Niklas Elert, Magnus Henrekson, Mikael Stenkula
Xuất bản: Cham: Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.6
 
New paradigm of industry 4.0 : Internet of things, big data & cyber physical systems
Tác giả: Srikanta Patnaik
Xuất bản: Cham: Springer, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục