Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
The Googlization of everything : (and why we should worry)
Tác giả: Siva Vaidhyanathan
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.7
 
The world according to Monsanto : pollution, corruption, and the control of the world's food supply
Tác giả: Marie-Monique Robin
Xuất bản: New York: New Press Distributed by Perseus Distribution, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.7
 
Sony vs. Samsung : the inside story of the electronics giants' battle for global supremacy
Tác giả: Se-jin Chang
Xuất bản: Singapore Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  338.7
 
The Coke machine : the dirty truth behind the world's favorite soft drink [electronic resource]
Tác giả: Michael Blanding
Xuất bản: New York: Avery, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.7
 
The Facebook effect : the inside story of the company that is connecting the world
Tác giả: David Kirkpatrick
Xuất bản: New York: Simon Schuster Paperbacks, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  338.7
 
The home depot
Tác giả: Linda Meeks, Philip Heit
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.7
 
Sổ tay pháp luật dành cho giám đốc doanh nghiệp
Tác giả: Hoàng Gia, Hoàng Trung Hiếu
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.7
 
Hoàn thiện thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp vốn trong nước : sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Đình Phan, Nguyễn Văn Phúc, Trần Kim Hào
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.7
 
Nhịp cầu doanh nghiệp Việt Nam - EU
Tác giả: Viện nghiên chiến lược chính sách công nghiệp
Xuất bản: : knxb, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.7
 
A Double Scotch : ow chivas regal and the glenlivet became global ocons
Tác giả: F Paul Pacult
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục