Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Asia future shock : business crisis and the opportunity in the coming years
Tác giả: Michael Backman
Xuất bản: Basingstoke Hampshire New York NY: Palgrave Macmillan, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.95
 
Deregulation and its discontents : rewriting the rules in Asia
Tác giả: Michael Howlett, M Ramesh
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.95
 
Tám xu hướng phát triển của châu Á đang làm thay đổi thế giới
Tác giả: John Naisbitt
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.95
 
CNH - HĐH : Những bài học thành công của Đông Á
Tác giả: Nguyễn Thị Luyến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa Học Xã Hội Nhân Văn, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.95
 
Global challenges and local responses : the East Asian experience
Tác giả: Jang-Sup Shin
Xuất bản: Milton Park Abingdon NY: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.95
 
Global Economic Prospects, Volume 6, January 2013 [electronic resource] : Assuring Growth Over the Medium Term
Tác giả:
Xuất bản: Sl: sn, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.95
 
Environment, Development and Change in Rural Asia-Pacific
Tác giả: John Connell, Eric Waddell
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.95
 
The Practice of Industrial Policy: Government?Business Coordination in Africa and East Asia
Tác giả:
Xuất bản: Oxford UK: Oxford University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.95
 
Châu Á vận hành như thế nào? thành công và thất bại của khu vực năng động nhất thế giới = : How Asia works success and f...
Tác giả: Joe Studwell, Nguyễn Thuỵ Khánh Chương
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.95
 
Clusters and Economic Growth in Asia
Tác giả: Sören Eriksson
Xuất bản: Cheltenham: Edward Elgar, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.95
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục