Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 106 kết quả (0.2812375 giây)
Châu Á chuyển mình: xu hướng và sự phát triển của các động lực tăng trưởng kinh tế sách tham khảo = The global rise of A...
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 338.95
ISBN: 9786045741634
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Chapter Introduction : Cooperative development among the South China Sea coastal States
Tác giả: Qi Huaigao,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2020
Ký hiệu phân loại: 338.959
ISBN: 9780367529680
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
China's Global Political Economy : Managerial Perspectives
Tác giả: Taylor Robert,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2018
Ký hiệu phân loại: 338.951
ISBN: 9780367424152
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Learning Disabilities - An International Perspective
Tác giả: Carolyn S Ryan,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.954
ISBN: 9789535136514
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The History of Japanese Economic Development : Origins of Private Dynamism and Policy Competence
Tác giả: Ohno Kenichi,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2018
Ký hiệu phân loại: 338.952
ISBN: 9781138215399
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Exploring 'Unseen' Social Capital in Community Participation : Everyday Lives of Poor Mainland Chinese Migrants in Hong ...
Tác giả: Wong Sam,
Thông tin xuất bản: : Amsterdam University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 338.951
ISBN: 9789053560341
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại châu Á - Thái Bình Dương
Tác giả: Trần Văn Thọ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 1998
Ký hiệu phân loại: 338.9597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tám xu hướng phát triển của châu Á đang làm thay đổi thế giới
Tác giả: Naisbitt John,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 1998
Ký hiệu phân loại: 338.95
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
CNH - HĐH Những bài học thành công của Đông Á
Ký hiệu phân loại: 338.95
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hàn Quốc trên đường phát triển = The Republic of Korea on the development
Tác giả: Ngô Xuân Bình,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2000
Ký hiệu phân loại: 338.95195
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục