Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.4844285 giây)
Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại châu Á - Thái Bình Dương
Tác giả: Trần Văn Thọ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 338.9597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 176 Năm XB: 1998
Quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, chương trình ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến 2...
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 338.9597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12681 Năm XB: 2004
Kinh tế tư nhân Việt Nam trong tiến trình hội nhập
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thế Giới
Ký hiệu phân loại: 338.9597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12826 Năm XB: 2005
Việt Nam 2035 Hướng tới thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ : Báo cáo tổng quan
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Hồng Đức
Ký hiệu phân loại: 338.9597
ISBN: 9786048689575
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 113385 Năm XB: 2016
Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Hồng Đức
Ký hiệu phân loại: 338.9597
ISBN: 9786049485695
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 113386 Năm XB: 2016
Kỷ yếu Hội thảo Tìm kiếm các giải pháp kinh tế hữu hiệu, nhằm tạo bước phát triển đột phá cho thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 338.9597
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 121159 Năm XB: 2017
Chuyển biến kinh tế - xã hội Nam Bộ từ năm 1975 đến nay một cách tiếp cận liên ngành : Sách chuyên khảo
Tác giả: Võ Văn Sen,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 338.9597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 122980 Năm XB: 2017
Biến động kinh tế Đông Á và con đường công nghiệp hóa Việt Nam
Tác giả: Trần Văn Thọ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 338.9597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 143752 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Vietnam 2035 : toward prosperity, creativity, equity, and democracy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC, World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 338.9597
ISBN: 1464808244
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 145969 Năm XB: 2016 Định dạng: PDF
Giáo trình chính sách kinh tế - xã hội
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ thuật
Ký hiệu phân loại: 338.9597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 148468 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục