Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 40 kết quả (0.8100016 giây)
Kinh tế học vĩ mô
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 18782 Định dạng: PDF
Emergent macroeconomics : an agent-based approach to business fluctuations
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Milan New York : Springer , 2008
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 8847007240
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 41090 Định dạng: PDF
The foundations of modern macroeconomics
Tác giả: Heijdra Ben J,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 0198776179
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 43134 Định dạng: PDF
How the economy works : confidence, crashes and self-fulfilling prophecies
Tác giả: Farmer Roger E A,
Thông tin xuất bản: New York NY : Oxford University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 0195397916
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 43529 Định dạng: PDF
Advanced macroeconomics
Tác giả: Romer David,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Companies , 1996
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 0070536678
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 45411 Định dạng: PDF
Recursive macroeconomic theory
Tác giả: Ljungqvist Lars,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 0262194511
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 45418 Định dạng: PDF
Modern macroeconomics : its origins, development and current state
Tác giả: Snowdon Brian,
Thông tin xuất bản: Northhampton MA : E Elgar , 2005
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 184376394X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 45443 Định dạng: PDF
Lectures on macroeconomics
Tác giả: Blanchard Olivier,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 0262022834
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 45456 Định dạng: PDF
Kinh tế học Vĩ Mô
Tác giả: Lê Bảo Lâm,
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 45906 Định dạng: PDF
Advanced Macroeconomics
Tác giả: RohalyJeffrey,
Thông tin xuất bản: : McgrawHill Education , 1995
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 0070536686
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 63289 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục