Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Equilibrium in economics : scope and limits
Tác giả: Valeria Mosini
Xuất bản: London New York: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.5
 
The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy [electronic resource]
Tác giả: Kamran Dadkhah
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.5
 
Inside the Fed [electronic resource] : monetary policy and its management, Martin through Greenspan to Bernanke
Tác giả: S H Axilrod
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.5
 
Time and money : the macroeconomics of capital structure
Tác giả: Roger W Garrison
Xuất bản: London New York: Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.5
 
Monetary theory
Tác giả: Alan A Rabin
Xuất bản: Cheltenham UK: E Elgar, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.5
 
Stabilizing an unstable economy [electronic resource]
Tác giả: Hyman P Minsky
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.5
 
General equilibrium, overlapping generations models, and optimal growth theory [electronic resource]
Tác giả: Truman F Bewley
Xuất bản: Cambridge Mass: Harvard University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.5
 
Applied general equilibrium : an introduction
Tác giả: Manuel Alejandro Cardenete, Ana-Isabel Guerra, Ferran Sancho
Xuất bản: Berlin: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.5
 
Đổi mới vài nét lớn của một chính sách kinh tế Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Xuân Oánh
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  339.5
 
Cải cách và sự phát triển : Tiểu luận
Tác giả: Nguyễn Trần Bạt
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  339.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục