Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 282 kết quả
Democracy and legal change [electronic resource]
Tác giả: Melissa Schwartzberg
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  340
 
Legal Reason [electronic resource] : The Use of Analogy in Legal Argument
Tác giả: Lloyd L Weinreb
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  340
 
Encyclopedia of psychology & law
Tác giả: Brian L Cutler
Xuất bản: Thousand Oaks CA: SAGE Publications, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  340
 
Great American lawyers : an encyclopedia
Tác giả: John R Vile
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  340
 
The philosophy of law : an encyclopedia
Tác giả: Christopher B Gray
Xuất bản: New York: Garland Pub, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  340
 
Sổ tay pháp luật dành cho người dân
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340
 
Sổ tay pháp luật và kỹ năng hoạt động dành cho cán bộ cấp cơ sở
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340
 
Pháp luật đại cương
Tác giả: Phan Thị Mỹ Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  340
 
Giáo trình Lý luận Nhà nước và pháp luật
Tác giả: Nguyễn Triều Hoa, Võ Phước Long
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  340
 
Giáo trình pháp luật đại cương
Tác giả: Dương Mỹ An, Lê Văn Hưng, Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, Nguyễn Triều Hoa, Trần Huỳnh Thanh Nghị
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  340
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục