Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.2800321 giây)
Empirical legal research : a guidance book for lawyers, legislators and regulators
Tác giả: Leeuw Frans L,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 340.072
ISBN: 1782549390 (cased)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Research Methods for Law
Thông tin xuất bản: Scotland : Edinburgh University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 340.072
ISBN: 9780748633579
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 111651 Định dạng: PDF
Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 340.072
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 132058 Định dạng: PDF
Phương pháp nghiên cứu luật học
Tác giả: Phạm Duy Nghĩa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2014
Ký hiệu phân loại: 340.072
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 145198 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục