Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 52 kết quả (0.2187512 giây)
Aerial Robots - Aerodynamics, Control and Applications
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 340.09953
ISBN: 9789535134633
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Inside the Minds : Product Liability Lawyers: Product Liability Chairs From Debevoise & Plimpton, Kaye Scholer, Bryan Ca...
Tác giả: Podesta Roger E,
Thông tin xuất bản: USA : Aspatore Books , 2003
Ký hiệu phân loại: 340.092
ISBN: 1587622335
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 6834 Định dạng: CHM
Để trở thành luật sư chuyên nghiệp chia sẽ kinh nghiệm, dẫn lối thành công . Tập 1- những nền tảng đầu tiên
Ký hiệu phân loại: 340.092
ISBN: 9786043120547
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Để trở thành luật sư chuyên nghiệp chia sẽ kinh nghiệm, dẫn lối thành công . Tập 2- nghệ thuật marketing nghề luật sư
Ký hiệu phân loại: 340.092
ISBN: 9786043129106
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giving It All Away : The Story of William W. Cook and His Michigan Law Quadrangle
Tác giả: Leary Margaret A,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 340.092
ISBN: 0472028022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Maurice Sugar : Law, Labor, and the Left in Detroit, 1912-1950
Thông tin xuất bản: Detroit : Wayne State University Press , 1988
Ký hiệu phân loại: 340.092
ISBN: 9780814340042
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Barristers of Toulouse in the Eighteenth Century (1740-1793)
Ký hiệu phân loại: 340.094486
ISBN: 9780801815829
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 340.09
ISBN: 9783944773001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Law and Kingship in Thailand During the Reign of King Chulalongkorn
Tác giả: Engel David M,
Ký hiệu phân loại: 340.09593
ISBN: 9780472127986
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Maurice Sugar : Law, Labor, and the Left in Detroit, 1912-1950
Thông tin xuất bản: : Wayne State University Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 340.092
ISBN: 9780814340042
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục