Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
The UN and human rights : who guards the guardians?
Tác giả: Guglielmo Verdirame
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  341.4
 
United Nations Convention on the Law of the Sea
Tác giả:
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  341.4
 
Extraterritorialities in Occupied Worlds
Tác giả: Ruti Sela Maayan Amir, Ruti Sela Maayan Amir
Xuất bản: Earth Milky Way: punctum books, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  341.4
 
The Future of the Law of the Sea [electronic resource] : Bridging Gaps Between National, Individual and Common Interests
Tác giả: Gemma Andreone
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  341.4
 
Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo : Sách tham khảo
Tác giả: Bành Quốc Tuấn, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: Chính trị Quốc Gia Sự Thật, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341.4
 
Extraterritorialities in Occupied Worlds
Tác giả: Maʻayan Amir, Ruti Sela
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  341.4
 
The Future of the Law of the Sea: Bridging Gaps Between National, Individual and Common Interests
Tác giả: Gemma Andreone
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  341.4
 
1

Truy cập nhanh danh mục