Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 50 kết quả (0.6200426 giây)
Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam : sách chuyên khảo
Tác giả: Cao Vũ Minh,
Ký hiệu phân loại: 342.068
ISBN: 9786045769379
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam
Tác giả: Phan Trung Hiền,
Ký hiệu phân loại: 342.0662
ISBN: 9786045759806
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Model Law on Access to Information for Africa and other regional instruments: Soft law and human rights in Africa
Tác giả: Ololade Shyllon,
Thông tin xuất bản: : Pretoria University Law Press PULP , 2018
Ký hiệu phân loại: 342.0662096
ISBN: 9781920538873
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Những nguyên lý của công tác tổ chức
Tác giả: Kecgienxtep PM,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thanh Niên , 1999
Ký hiệu phân loại: 342.06
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2008 và các qui định xử phạt mới trong các lĩnh vực
Tác giả: Hoàng Anh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2008
Ký hiệu phân loại: 342.06597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Các quy định về đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức
Tác giả: Phạm Việt,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2007
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Pháp lệnh xữ lý vi phạm hành chính 2007 và các qui định xử phạt mới nhất trong các lĩnh vực, ngành nghề
Tác giả: Vũ Công Tuấn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2007
Ký hiệu phân loại: 342.06597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Một số văn bản pháp luật về quản lý hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị ...
Tác giả: Phạm Việt,
Thông tin xuất bản: H : Chính trị Quốc gia , 2001
Ký hiệu phân loại: 342.066
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật xử lý vi phạm hành chính (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 342.06
ISBN: 9786045774670
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hazard or Hardship : Crafting Global Norms on the Right to Refuse Unsafe Work
Tác giả: Hilgert Jeffrey,
Ký hiệu phân loại: 342.0684
ISBN: 0801451892
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục