Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.2656187 giây)
Hỏi - đáp các vấn đề pháp luật về hôn nhân và gia đình, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, cư trú
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2017
Ký hiệu phân loại: 342.08
ISBN: 9786045978245
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật hộ tịch (Hiện hành)
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 342.08
ISBN: 978604512122
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch ở Việt Nam hiện nay
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2019
Ký hiệu phân loại: 342.08
ISBN: 9786046541608
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Cẩm nang nghiệp vụ dành cho cán bộ tư pháp - Văn phòng Luật sư và trợ giúp pháp lý - Quy định mới về hoạt động tư pháp t...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2020
Ký hiệu phân loại: 342.08
ISBN: 9786049945830
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Balancing constitutional rights :the origins and meanings of postwar legal discourse
Tác giả: Bomhoff J,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 342.08/5
ISBN: 9781107044418 (hardback)
Bộ sưu tập: Tham khảo
The public law of gender :from the local to the global
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 342.08/78
ISBN: 9781107138575 (hardback)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Discursive framings of human rights :negotiating agency and victimhood
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 342.08/5
ISBN: 9781138944503 (hbk)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Proof, evidentiary assessment and credibility in asylum procedures
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Leiden Boston : M Nijhoff Publishers , 2005
Ký hiệu phân loại: 342.08/3
ISBN: 9004140654 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Queer theory :law, culture, empire
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Abingdon Oxon New York : Routledge , 2010
Ký hiệu phân loại: 342.08/7
ISBN: 9780415572286 (hbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Rethinking asylum :history, purpose, and limits
Tác giả: Price Matthew E,
Ký hiệu phân loại: 342.08/3
ISBN: 9780521881166 (hbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục