Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 77 kết quả
Hệ thống các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo về công tác tư tưởng - văn hóa trong tình hình mới
Tác giả: Đào Thanh Hải
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.0853
 
Luật cư trú và các quy định về hộ tịch, hộ khẩu
Tác giả: Lê Huy
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.082
 
Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Tác giả: Nguyễn Thị Thành
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.088
 
Bulk Collection : Systematic Government Access to Private-Sector Data
Tác giả: Fred H Cate, Fred H Cate, James X Dempsey, James X Dempsey
Xuất bản: Oxford UK: Oxford University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  342.0858
 
Defending Checks and Balances in EU Member States [electronic resource] : Taking Stock of Europe's Actions
Tác giả: Piotr Bogdanowicz, Iris Canor, Christoph Grabenwarter, Matthias Schmidt, Maciej Taborowski, Armin von Bogdandy
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  342.085
 
Tìm hiểu quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính ở Việt Nam
Tác giả: Trương Hồng Quang
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.085
 
Luật tiếp cận thông tin
Tác giả: Hà Đăng
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.0853
 
Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018
Tác giả: Minh Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.088
 
Luật bình đẳng giới
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.085
 
Hệ thống các quy định pháp luật mới về công tác đoàn
Tác giả: Quang Minh Tiến Phát
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.08772
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục