Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Luật cư trú và các quy định về hộ tịch, hộ khẩu
Tác giả: Lê Huy
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.082
 
Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia sự thật, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.082
 
Sách chuyên khảo Pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài tại Việt Nam : Sách chuyên khảo
Tác giả: Cao Vũ Minh, Đinh Thị Chiến, Lê Đức Phương, Ngô Hữu Phước
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.082
 
Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cử trú của người nước ngoài tại Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2019)
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia sự thật, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.082
 
BSD docs [electronic resource] : the ultimate collection of FreeBSD related articles and documents from the internet
Tác giả:
Xuất bản: Walnut Creek CA: Walnut Creek CDROM, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.082
 
IOM unbound? : obligations and accountability of the International Organization for Migration in an era of expansion
Tác giả: Megan Bradley, Cathryn Costello, Angela Sherwood
Xuất bản: Cambridge United Kingdom New York NY: Cambridge University Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  342.082
 
Contested words : legal restrictions on freedom of speech in liberal democracies
Tác giả: Ian Cram
Xuất bản: Aldershot Hampshire England Burlington VT: Ashgate, c2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.082
 
Erotic justice : law and the new politics of postcolonialism
Tác giả: Ratna Kapur
Xuất bản: London Portland Or: Glass House Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.082
 
Multiple nationality and international law
Tác giả: Alfred Michael Boll
Xuất bản: Leiden: M Nijhoff, c2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.082
 
Luật cư trú (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013)
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.082
 
1

Truy cập nhanh danh mục