Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 115 kết quả (0.7900514 giây)
Understanding the role of agricultural data on market power in the emerging Digital Agriculture sector: a critical analy...
Tác giả: Atik Can,
Ký hiệu phân loại: 343.0721
ISBN: 9781839109065
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fisheries and the Law in Europe : Regulation After Brexit
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 343.07692
ISBN: 9781000564273
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Pháp luật du lịch
Tác giả: Phan Đăng Thanh,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 1997
Ký hiệu phân loại: 343.07891
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 48 Định dạng: PDF
Các văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực xây dựng
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 1998
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tìm hiểu luật kinh tế
Tác giả: Trần Anh Minh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1997
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật kinh tế : Tìm hiểu các ngành luật Việt Nam
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 1997
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 712 Định dạng: PDF
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng -nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lý doan...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lí doanh nghiệ...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lí doanh nghiệ...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng - nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lý doa...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1997
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục