Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.3280908 giây)
Luật du lịch (Hiện hành)
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 343.07891
ISBN: 9786045745885
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Pháp luật du lịch
Tác giả: Phan Đăng Thanh,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 1997
Ký hiệu phân loại: 343.07891
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 48 Định dạng: PDF
Luật du lịch
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017
Ký hiệu phân loại: 343.07891
ISBN: 9786045733219
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật du lịch
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017
Ký hiệu phân loại: 343.07891
ISBN: 9786045733219 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 118254 Định dạng: PDF
Luật du lịch : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2017
Ký hiệu phân loại: 343.07891
ISBN: 9786045985946 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 119583 Định dạng: PDF
Luật kinh doanh du lịch
Ký hiệu phân loại: 343.07891
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140812 Định dạng: PDF
Luật du lịch
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 343.07891
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 192628 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục