Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Các văn bản quản lý nhà nước về Internet
Tác giả: Tổng cục bưu điện
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.099
 
Các văn bản quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
Tác giả: Tổng cục bưu điện
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.099
 
Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông
Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.099
 
Linked Democracy [electronic resource] : Foundations, Tools, and Applications
Tác giả: Marta Poblet, Pompeu Casanovas, Rodríguez-Doncel Víctor
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  343.099
 
Innovation, Economic Development, and Intellectual Property in India and China [electronic resource] : Comparing Six Eco...
Tác giả: Kung-Chung Liu, Uday S Racherla
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  343.099
 
Online-Komponenten digitaler Spiele [electronic resource] : Eine rechtliche Untersuchung ihres Supports, ihrer Wiederher...
Tác giả: Maximilian Vonthien
Xuất bản: Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  343.099
 
Italienisches, europäisches und internationales Immaterialgüterrecht [electronic resource]
Tác giả: Simon Laimer, Christoph Perathoner
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  343.099
 
Complications and Quandaries in the ICT Sector [electronic resource] : Standard Essential Patents and Competition Issues
Tác giả: Ashish Bharadwaj, Vishwas H Devaiah, Indranath Gupta
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  343.099
 
Big Data in Context [electronic resource] : Legal, Social and Technological Insights
Tác giả: Thomas Hoeren, Barbara Kolany-Raiser
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  343.099
 
Die europäische Regulierung audiovisueller Mediendienste
Tác giả: Sarah Hartmann
Xuất bản: Berlin: Peter Lang International Academic Publishers, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  343.099
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục