Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.6100141 giây)
Free culture : how big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity
Tác giả: Lessig Lawrence,
Thông tin xuất bản: New York NY : Penguin Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 343.73099
ISBN: 0786547987
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 25696 Định dạng: PDF
Free culture [electronic resource] : how big media uses technology and the law to lock down culture and control creativi...
Tác giả: Lessig Lawrence,
Thông tin xuất bản: New York NY : Penguin Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 343.73099
ISBN: 0786547987
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 47812 Định dạng: PDF
Mass media law
Tác giả: Pember Don R,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2008
Ký hiệu phân loại: 343.73099
ISBN: 0073378828 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Free culture : how big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity
Tác giả: Lessig Lawrence,
Thông tin xuất bản: New York : Penguin Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 343.73099
ISBN: 1594200068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 88203 Định dạng: PDF
Mass media law
Tác giả: Pember Don R,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2011
Ký hiệu phân loại: 343.73099
ISBN: 9780073511979 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục