Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 121 kết quả (0.2655919 giây)
Nils Petter Gleditsch: Pioneer in the Analysis of War and Peace
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2015
Ký hiệu phân loại: 344.046
ISBN: 9783319038209
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Tìm hiểu luật thú y năm 2015
Tác giả: Thiên Ấn,
Ký hiệu phân loại: 344.049
ISBN: 9786045719589
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật bảo vệ môi trường
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà nội : Chính trị Quốc gia , 2021
Ký hiệu phân loại: 344.046
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật bảo vệ môi trường năm 2020
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2021
Ký hiệu phân loại: 344.046
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Chapter Torn by (un)certainty - can there be peace between rule of law and other Sustainable Development Goals?
Tác giả: Niko Soininen,
Thông tin xuất bản: : Edward Elgar Publishing , 2018
Ký hiệu phân loại: 344.046
ISBN: 9781786438768
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Actor-network theory and the empirical critique of environmental law: unpacking the bioprospecting debates
Tác giả: Emilie Cloatre,
Thông tin xuất bản: : Edward Elgar Publishing , 2017
Ký hiệu phân loại: 344.046
ISBN: 9781784712570
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 6 When God Put Daylight on Earth We Had One Voice'Kwakwaka'wakw Perspectives on Sustainability and the Rights of...
Tác giả: Deur Douglas,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2019
Ký hiệu phân loại: 344.046
ISBN: 9781138584518
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Patents and Public Health : Legalising the Policy Thoughts in the Doha TRIPS Declaration of 14 November 2001
Tác giả: Law Andrew,
Thông tin xuất bản: : Nomos Verlagsgesellschaft mbH Co KG , 2009
Ký hiệu phân loại: 344.04233
ISBN: 9783845212654
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Greening International Jurisprudence : Environmental NGOs before International Courts, Tribunals, and Compliance Committ...
Thông tin xuất bản: : Brill , 2013
Ký hiệu phân loại: 344.046
ISBN: 9789004257306
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Measuring the Effectivity of Environmental Law : Legal Indicators for Sustainable Development
Tác giả: Prieur Michel,
Ký hiệu phân loại: 344.046072
ISBN: 9782807619753
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục