Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.1406255 giây)
Tìm hiểu luật dược và văn bản hướng dẫn thi hành : luật này đã được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; có hiệu...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2012
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Định mức, danh mục thuốc và trang thiết bị y tế thiết yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà thuốc - Các qu...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học , 2009
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Pháp chế dược : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2011
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hướng dẫn mới nhất về thi hành luật dược- cơ chế tài chính và giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với các đơn vị y tế
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học , 2012
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện & quy trình kỹ thuật khám bệnh điều kiện ...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học , 2013
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật dược năm 2016 và nghị định hướng dẫn thi hành
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia , 2017
Ký hiệu phân loại: 344.0416
ISBN: 9786045733226
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Medical Product Regula tory Affairs : Pharmaceuticals, Diagnostics, Medical Devices
Tác giả: Walsh Gary,
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 121417 Định dạng: PDF
Luật dược
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2016
Ký hiệu phân loại: 344.0416
ISBN: 9786045724484
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật dược năm 2016 : Quy định mới về quản lý, sử dụng, đấu thầu, phân phối thuốc, nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt n...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới , 2016
Ký hiệu phân loại: 344.0416
ISBN: 9786047723522
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục