Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 69 kết quả (0.0399897 giây)
180 câu hỏi đáp pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, xử phạt các vi phạm và hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trườn...
Tác giả: 
Hà Nội: Lao Động, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.046
 
Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường xử phạt vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Phan Đình Khánh
TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.046
 
Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường
Tác giả: Nguyễn Thành Long
Hà Nội: Lao Động, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.046
 
Luật bảo vệ môi trường và nghị định hướng dẫn thi hành : Tái bản có bổ sung
Tác giả: Tác giả tập thể
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.046
 
Quy chế bảo vệ môi trường ngành xây dựng và bộ tiêu chuẩn Việt Nam về hệ thống quản lý môi trường
Tác giả: 
Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.046
 
Định chế quốc tế và Việt Nam về bảo vệ môi trường
Tác giả: Đặng Hoàng Dũng
Hà Nội: Thống Kê, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.046
 
Các quy định pháp luật về môi trường : T1
Tác giả: 
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.046
 
Các quy định pháp luật về môi trường : T2
Tác giả: 
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.046
 
Văn bản hướng dẫn thực hiện Bảo vệ môi trường trong quản lý phát triển đô thị nông thôn và đầu tư xây dựng
Tác giả: 
Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.046
 
Định chế quốc tế và Việt Nam về bảo vệ môi trường
Tác giả: Đặng Hoàng Dũng
Hà Nội: Thống Kê, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.046
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục