Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 35 kết quả (0.5467947 giây)
Hệ thống hóa những văn bản về chủ trương, chính sách chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam (đến năm 2020)
Tác giả: Minh Tiến,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 344.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The Constitution in the Classroom: Law and Education in South Africa 1994 - 2008
Tác giả: Stu Woolman,
Thông tin xuất bản: : Pretoria University Law Press PULP , 2009
Ký hiệu phân loại: 344.07
ISBN: 9780981412450
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Luật giáo dục : Quy định mới về giáo dục - đào tạo và quản lý trường học 2010
Tác giả: Quốc Cường,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2010
Ký hiệu phân loại: 344.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật Giáo dục
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2003
Ký hiệu phân loại: 344.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hỏi đáp về chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: H : Lao độngXã hội , 2008
Ký hiệu phân loại: 344.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Những điều cần biết trong hoạt động thanh tra, kiểm tra ngành giáo dục và đào tạo 2003 : sách tham khảo
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2003
Ký hiệu phân loại: 344.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật giáo dục năm 2005 : Được sửa đổi, bổ sung năm 2009
Thông tin xuất bản: H : Chính trị Quốc gia , 2009
Ký hiệu phân loại: 344.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy & quy chế thi tốt nghiệp THPT 2008
Tác giả: Hoàng Anh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2008
Ký hiệu phân loại: 344.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Một số văn bản hướng dẫn thi hành luật phòng, chống ma túy trong trường học
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2003
Ký hiệu phân loại: 344.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tìm hiểu Luật giáo dục
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 344.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục