Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 89 kết quả (0.4199965 giây)
Bộ luật hình sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2003
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bộ luật hình sự : Được sửa đổi, bổ sung năm 2009
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư pháp , 2009
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Internet crimes, torts, and scams : investigation and remedies
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 345
ISBN: 0195373510
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 67055 Định dạng: PDF
Luật hình sự quốc tế : Với việc đảm bảo quyền con người
Ký hiệu phân loại: 345
ISBN: 9786047315000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 1999 ( Phần các tội phạm )
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công An Nhân Dân , 2002
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bộ luật hình sự năm 1999 : Được sửa đổi, bổ sung năm 2009
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia , 2014
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bộ luật hình sự : Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2008
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2013
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
How America gets away with murder : illegal wars, collateral damage and crimes against humanity
Tác giả: Mandel Michael,
Thông tin xuất bản: London Ann Arbor MI : Pluto Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 345
ISBN: 0745321518
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 48430 Định dạng: PDF
Bộ luật tố tụng hình sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2004
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục