Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 92 kết quả (0.3436699 giây)
Bộ luật hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 1999 ( Phần các tội phạm )
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công An Nhân Dân , 2002
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bộ luật hình sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2003
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bộ luật tố tụng hình sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2004
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bộ luật hình sự.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2008
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bộ luật hình sự : Được sửa đổi, bổ sung năm 2009
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư pháp , 2009
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Necessity or Nuisance? : Recourse to Human Rights in Substantive International Criminal Law
Tác giả: Gebhard Julia,
Ký hiệu phân loại: 345
ISBN: 9783845286440
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Terrorists on Trial : A Performative Perspective
Tác giả: de Graaf Beatrice,
Thông tin xuất bản: Leiden : Leiden University Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 345
ISBN: 9789087282400
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 . Phần thứ hai - các tội phạm Chương XVI : các tội phạm sở hữu; Chương XVII ; các tội...
Tác giả: Đinh Văn Quế,
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 . Phần thứ hai- các tội phạm Chương XV : Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, ...
Tác giả: Đinh Văn Quế,
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục