Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 27 kết quả (0.0200399 giây)
The law and economics of marriage and divorce
Tác giả: 
New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 346.01
 
Hỏi đáp về luật phòng, chống bạo lực gia đình
Tác giả: 
Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 346.015
 
Tìm hiểu luật hôn nhân và gia đình
Tác giả: Nguyễn Thành Long
Hà Nội: Lao Động, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 346.015
 
Văn bản pháp luật về dân sự hôn nhân gia đình và tố tụng dân sự
Tác giả: Nhà nước CHXHCNVN
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 346.0163
 
Luật hôn nhân gia đình
Tác giả: Nhiều tác giả
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 346.015
 
Luật hôn nhân và gia đình
Tác giả: Tác giả tập thể
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 346.015
 
Luật hôn nhân và gia đình : Giáo trình. Tập 1.
Tác giả: 
Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 346.016
 
Luật hôn nhân và gia đình : Giáo trình. Tập 2
Tác giả: 
Cần Thơ: Đại học Cần Thơ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 346.016
 
Luật phòng, chống bạo lực gia đình
Tác giả: Tác giả tập thể
Hà Nội: Tư Pháp, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 346.015
 
The individual in the international legal system : continuity and change in international law
Tác giả: Kate Parlett
Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 346.01
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục