Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.6399888 giây)
Against intellectual monopoly
Tác giả: Boldrin Michele,
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 346.04
ISBN: 0521879280
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 99103 Định dạng: PDF
Law and economics of possession
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 346.04
ISBN: 9781107083547
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 157229 Định dạng: PDF
Competition policy and patent law under uncertainty : regulating innovation
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 346.04/86
ISBN: 9780521766746
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146195 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục