Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 20 kết quả (0.5800007 giây)
Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 346.04
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 131892 Định dạng: PDF
Thực trạng đăng kí quyền sở hữu tài sản theo pháp luật Việt Nam hiện hành
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 346.04
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 135197 Định dạng: PDF
Luật hóa tài sản ảo
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 346.04
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 135200 Định dạng: PDF
Pháp luật về đấu giá tài sản - Thực tiễn áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Trịnh Minh Thư,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 346.04
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 138797 Định dạng: PDF
Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế
Tác giả: Lê Minh Hùng,
Ký hiệu phân loại: 346.04
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 145206 Định dạng: PDF
Law and economics of possession
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 346.04
ISBN: 9781107083547
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 157229 Định dạng: PDF
Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế
Tác giả: Lê Minh Hùng,
Ký hiệu phân loại: 346.04
ISBN: 9786048968885
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế
Tác giả: Lê Minh Hùng,
Ký hiệu phân loại: 346.04
ISBN: 9786048682644
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Putting intellectual property in its place : rights discourses, creative labor, and the everyday
Tác giả: Murray Laura J,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 346.04/8
ISBN: 0199336261
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146092 Định dạng: PDF
Competition policy and patent law under uncertainty : regulating innovation
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 346.04/86
ISBN: 9780521766746
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146195 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục