Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 178 kết quả (0.4700479 giây)
Bình luận án các tranh chấp điển hình trong quản trị công ty
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 9786045753972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
So sánh luật doanh nghiệp năm 2020 với luật doanh nghiệp năm 2014
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 9786045767320
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Pháp lý trong kinh doanh. tập 5 - lối đi nào hợp pháp trong thế trận toàn cầu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới , 2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 9786047769773
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế = Principles of International Commercial.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 1999
Ký hiệu phân loại: 346.070
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật Kinh Doanh ( Luật Kinh tế )
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1999
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành : Tài liệu dùng cho triển khai thi hành luật doanh nghiệp
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2002
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật doanh nghiệp (có hiệu lực từ 01-07-2006)
Tác giả: Quốc Cường,
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2005
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tìm hiểu luật phá sản
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2006
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tìm hiểu luật thương mại năm 2005 ( Song ngữ Việt - Anh )
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục