Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.2343718 giây)
Tìm hiểu luật phá sản
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2006
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật phá sản.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2008
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Law 8111 : Advanced insolvency law and practice II.
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật phá sản.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư Pháp , 2010
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật phá sản và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2014
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Pháp luật về phá sản, giải thể và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 112055 Định dạng: PDF
Luật phá sản năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 346.078
ISBN: 9786045717370
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật phá sản (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 346.078
ISBN: 9786045738108
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật phá sản (hiện hành)
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 346.078
ISBN: 9786045745908
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Pháp luật về thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản ở tòa án nhân dân
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 135707 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục