Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.6700045 giây)
Valuation and pricing of technology-based intellectual property
Tác giả: Razgaitis Richard,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 346.73048
ISBN: 047125049X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 155058 Định dạng: PDF
Introduction to managing digital assets [electronic resource] : options for cultural and educational organizations
Tác giả: Zorich Diane,
Ký hiệu phân loại: 346.73048
ISBN: 0892365463
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Patent, copyright & trademark
Tác giả: Stephen Elias,
Thông tin xuất bản: Berkeley : Nolo , 2003
Ký hiệu phân loại: 346.73048
ISBN: 0873379497
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7093 Định dạng: CHM
An Intellectual Property Desk Reference
Tác giả: Elias Stephen,
Thông tin xuất bản: : Nolo , 2004
Ký hiệu phân loại: 346.73048
ISBN: 1413300553
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17862 Định dạng: PDF
Essentials of intellectual property
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley John Sons Incorporated , 2002
Ký hiệu phân loại: 346.73048
ISBN: 9780471209423
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Patents, copyrights & trademarks for dummies, 2nd edition [electronic resource]
Tác giả: Charmasson Henri,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2008
Ký hiệu phân loại: 346.73048
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 41008 Định dạng: PDF
Essentials of licensing intellectual property
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2004
Ký hiệu phân loại: 346.73048
ISBN: 0471432334
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 119568 Định dạng: PDF
Open source licensing : software freedom and intellectual property law
Tác giả: Rosen Lawrence,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River : Prentice Hall , 2005
Ký hiệu phân loại: 346.73048
ISBN: 0131487876
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7890 Định dạng: CHM
Securing intellectual property [electronic resource] : protecting trade secrets and other information assets.
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 346.73048
ISBN: 9780750679954
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 44577 Định dạng: PDF
Intellectual property and open source
Tác giả: Lindberg Van,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2008
Ký hiệu phân loại: 346.73048
ISBN: 0596517963
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 136491 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục