Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Giải quyết tranh chấp về đất đai tại tòa án nhân dân
Tác giả: Lê Thị Kim Thúy, Nguyễn Văn Thạch
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  347
 
Thực trạng về giải quyết thừa kế tại tòa án nhân dân
Tác giả: Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Văn Thạch
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  347
 
Pháp luật về vai trò của viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
Tác giả: Nguyễn Quốc Đạt, Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  347
 
Pháp luật về hội thẩm nhân dân ở tòa án nhân dân
Tác giả: Trần Trọng Minh, Vũ Anh Sao
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  347
 
Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động tại tòa án
Tác giả: Lương Viễn ThôngLương Viễn Thông
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  347
 
Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng - thực tiễn tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Bùi Đức Đăng Khoa, Nguyễn Văn Thạch
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  347
 
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có các yếu tố nước ngoài của tòa án Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Trần Nguyên Bách, Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  347
 
Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hằng, Vũ Anh Sao
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  347
 
Vai trò của viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận
Tác giả: Đinh Thị Thu Hương, Vũ Anh Sao
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  347
 
Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại bằng phương thức tòa án
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Linh, Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  347
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục