Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 240 kết quả (0.4000055 giây)
Essays in Conveyancing and Property Law in Honour of Professor Robert Rennie
Tác giả: McCarthy Frankie,
Thông tin xuất bản: : Open Book Publishers , 2015
Ký hiệu phân loại: 347.20942
ISBN: 9781783741472
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Traversing the Divide : Honouring Deborah Cass's Contributions to Public and International Law
Tác giả: Rubenstein Kim,
Thông tin xuất bản: Canberra : ANU Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 347.9924
ISBN: 9781760464233
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Grass-roots Justice in Ethiopia
Ký hiệu phân loại: 347.63
ISBN: 9782821872349
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dynamics of Arc Migration and Amalgamation - Architectural Examples from the NW Pacific Margin
Tác giả: Reishi Takashima,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 347.5
ISBN: 9789535132219
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Essays in Conveyancing and Property Law : In Honour of Professor Robert Rennie
Tác giả: Stephen Bogle,
Thông tin xuất bản: : Open Book Publishers ,
Ký hiệu phân loại: 347.20942
ISBN: 9782821876309
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ESSENTIAL ELEMENTS OF TAXATION - INVESTMENT PROTECTION AND DISPUTE SETTLEMENT
Tác giả: Castagna Stefano,
Ký hiệu phân loại: 347.2409
ISBN: 9781788973991
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Điều chỉnh pháp lý hoạt động tư vấn pháp luật từ thực tiễn tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Đoàn Thanh Niên , 2001
Ký hiệu phân loại: 347.017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3152 Định dạng: PDF
Thi hành án dân sự 185 câu giải đáp
Tác giả: Mai Văn Duẩn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin , 2003
Ký hiệu phân loại: 347.077
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
A Guide to Forensic Testimony : Testimony As A Technical Witness
Tác giả: Smith Fred Chris,
Thông tin xuất bản: : Aw Professional , 2002
Ký hiệu phân loại: 347.7347
ISBN: 0201752794
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 9853 Định dạng: CHM
Effective expert witnessing
Tác giả: Matson Jack V,
Thông tin xuất bản: : CRC Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 347.7367
ISBN: 1566703409
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 11759 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục