Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 259 kết quả (0.6899842 giây)
Great American judges : an encyclopedia
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara Calif : ABCCLIO , 2003
Ký hiệu phân loại: 347.73
ISBN: 1576079899
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71388 Định dạng: PDF
Encyclopedia of the Supreme Court
Tác giả: Schultz David A,
Thông tin xuất bản: New York : Facts on File , 2005
Ký hiệu phân loại: 347.73
ISBN: 0816050864
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71185 Định dạng: PDF
Once a jolly hangman : Singapore justice in the dock
Tác giả: Shadrake Alan,
Ký hiệu phân loại: 347.5957
ISBN: 9675832002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 85969 Định dạng: PDF
E-discovery for dummies
Tác giả: Volonino Linda L,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2009
Ký hiệu phân loại: 347.7372
ISBN: 0470510129
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 80765 Định dạng: PDF
Forensic and investigative accounting
Tác giả: Crumbley D Larry,
Thông tin xuất bản: Chicago : CCH Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 347.73
ISBN: 0808013653
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bộ luật tố tụng dân sự
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2013
Ký hiệu phân loại: 347.05
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Mediate, don't litigate
Tác giả: Lovenheim Peter,
Thông tin xuất bản: kd : Nolo , 2004
Ký hiệu phân loại: 347.739
ISBN: 1413300308
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12204 Định dạng: CHM
The nine : inside the secret world of the Supreme Court
Tác giả: Toobin Jeffrey,
Thông tin xuất bản: New York : Doubleday , 2007
Ký hiệu phân loại: 347.73
ISBN: 0385516401
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 86426 Định dạng: PDF
Hỏi đáp về luật thi hành án dân sự
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân đội nhân dân , 2013
Ký hiệu phân loại: 347.077
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật công chứng sửa đổi năm 2014 : những quy định mới nhất về công chứng, chứng thực
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2014
Ký hiệu phân loại: 347.016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục