Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.3594252 giây)
Know Your Legal Rights : Protect Yourself from Common Legal Problems That Can Really Cost You
Tác giả: Kiplinger,
Thông tin xuất bản: : Dearborn Financial Publishing , 2001
Ký hiệu phân loại: 349.73
ISBN: 0938721852
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17861 Định dạng: PDF
Khái quát hệ thống pháp luật Hoa Kỳ
Tác giả: Vũ Thế Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thành phố Hồ Chí Minh , 2008
Ký hiệu phân loại: 349.73
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Introduction to Law & Paralegal Studies
Thông tin xuất bản: New York : Mc Graw Hill , 2008
Ký hiệu phân loại: 349.73
ISBN: 9780073524634
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Introduction to the law for paralegals
Tác giả: Benton Deborah S,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : McGrawHillIrwin , 2008
Ký hiệu phân loại: 349.73
ISBN: 007351179X (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Family legal guide
Thông tin xuất bản: nt : Times Books , 1994
Ký hiệu phân loại: 349.73
ISBN: 0812923618
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12093 Định dạng: PDF
Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ : Fundamentals of American Law : sách tham khảo
Tác giả: Morrison Alan B,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2007
Ký hiệu phân loại: 349.73
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Nolo's encyclopedia of everyday law
Tác giả: Irving Shae,
Thông tin xuất bản: kd : Nolo , 2002
Ký hiệu phân loại: 349.73
ISBN: 087337830X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12316 Định dạng: PDF
American Legal Thought from Premodernism to Postmodernism : An Intellectual Voyage
Tác giả: Feldman Stephen M,
Thông tin xuất bản: : Oxford University Press Inc USA , 2000
Ký hiệu phân loại: 349.73
ISBN: 0195109678
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17866 Định dạng: PDF
Kiplinger's know your legal rights [electronic resource].
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Kaplan Publishing , 2002
Ký hiệu phân loại: 349.73
ISBN: 0938721852
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 48254 Định dạng: PDF
Street Law : A course in practical law
Tác giả: McMahon Edward T,
Thông tin xuất bản: New York : West Pub Co , 1994
Ký hiệu phân loại: 349.73
ISBN: 0314027130
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục