Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.3124505 giây)
Analyzing the Operation of Performance-Based Accountability Systems for Public Services
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2010
Ký hiệu phân loại: 352.66
ISBN: 9780833050847
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục