Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3500367 giây)
Sharpening the Sword of State
Tác giả: Podger Andrew,
Thông tin xuất bản: : ANU Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 352.669
ISBN: 9781760460723
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Analyzing the Operation of Performance-Based Accountability Systems for Public Services
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2010
Ký hiệu phân loại: 352.66
ISBN: 9780833050847
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sharpening the Sword of State
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Acton ACT Australia : ANU Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 352.669
ISBN: 9781760460730
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục