Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 55 kết quả (0.660035 giây)
New Model Army 1645-60
Tác giả: Asquith Stuart A,
Thông tin xuất bản: London : Osprey , 1981
Ký hiệu phân loại: 355
ISBN: 0850453852
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108570 Định dạng: PDF
Arab armies of the Middle East wars 1948-73
Tác giả: Laffin John,
Thông tin xuất bản: London : Osprey , 1982
Ký hiệu phân loại: 355
ISBN: 0850454514
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108583 Định dạng: PDF
Italian medieval armies, 1300-1500
Tác giả: Nicolle David,
Thông tin xuất bản: London : Osprey , 1983
Ký hiệu phân loại: 355
ISBN: 0850454778
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108587 Định dạng: PDF
The Scythians 700-300 BC
Tác giả: Cernenko E V,
Thông tin xuất bản: London : Osprey , 1983
Ký hiệu phân loại: 355
ISBN: 0850454786
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108588 Định dạng: PDF
Partisan warfare 1941-45
Tác giả: Thomas Nigel,
Thông tin xuất bản: London : Osprey , 1983
Ký hiệu phân loại: 355
ISBN: 0850455138
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108593 Định dạng: PDF
Armies of the Vietnam War (2)
Tác giả: Russell Lee E,
Thông tin xuất bản: London : Osprey , 1983
Ký hiệu phân loại: 355
ISBN: 0850455146
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108594 Định dạng: PDF
The army of Alexander the Great
Tác giả: Sekunda N,
Thông tin xuất bản: London : Osprey , 1984
Ký hiệu phân loại: 355
ISBN: 0850455391
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108598 Định dạng: PDF
The Canadian Army at war
Tác giả: Chappell Mike,
Thông tin xuất bản: London : Osprey , 1985
Ký hiệu phân loại: 355
ISBN: 0850456002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108606 Định dạng: PDF
Armies in Lebanon 1982-1984
Tác giả: Katz Samuel,
Thông tin xuất bản: London : Osprey , 1985
Ký hiệu phân loại: 355
ISBN: 0850456029
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108607 Định dạng: PDF
German medieval armies 1300-1500
Thông tin xuất bản: London : Osprey , 1985
Ký hiệu phân loại: 355
ISBN: 0850456142
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108612 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục