Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 112 kết quả (0.7099555 giây)
Vấn đề an ninh phi truyền thống trong quan hệ quốc tế hiện nay
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 355.03
ISBN: 9786045767412
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
An ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2021
Ký hiệu phân loại: 355.03
ISBN: 9786047253685
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Chapter 6 Conflict Management Redux : Desecuritizing Intractable Conflicts
Tác giả: Vukovic Sinisa,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2019
Ký hiệu phân loại: 355.0335
ISBN: 9780429054648
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Future of Land Warfare
Tác giả: OHanlon Michael,
Thông tin xuất bản: : Brookings Institution Press , 20150831
Ký hiệu phân loại: 355.033573
ISBN: 9780815726913
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ANZUS and the Early Cold War: Strategy and Diplomacy Between Australia, New Zealand and the United States, 1945-1956
Thông tin xuất bản: Cambridge UK : Open Book Publishers , 2018
Ký hiệu phân loại: 355.033094
ISBN: 9781783744947
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Fast-Changing Arctic
Thông tin xuất bản: : University of Calgary Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 355.0335113
ISBN: 9781552386477
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Complexity, Security and Civil Society in East Asia : Foreign Policies and the Korean Peninsula
Tác giả: Kiho Yi,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Open Book Publishers , 2015
Ký hiệu phân loại: 355.03305
ISBN: 9782821876316
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Eating Disorders - A Paradigm of the Biopsychosocial Model of Illness
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 355.033544
ISBN: 9789535128991
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Security in a Small Nation : Scotland, Democracy, Politics
Tác giả: Andrew W Neal,
Thông tin xuất bản: : Open Book Publishers ,
Ký hiệu phân loại: 355.0309411
ISBN: 9782821884014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Human and International Security in India
Tác giả: Bates Crispin,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2016
Ký hiệu phân loại: 355.033054
ISBN: 9781138583795
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục