Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.3593766 giây)
The Superpower Myth : The Use and Misuse of American Might
Tác giả: Soderberg Nancy,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 355.033073
ISBN: 9780471789642
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Science and technology for army homeland security elektronisk ressurs Report 1
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : National Academies Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 355.033073
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 39619 Định dạng: PDF
Critical masses and critical choices : evolving public opinion on nuclear weapons, terrorism, and security
Tác giả: Herron Kerry G,
Ký hiệu phân loại: 355.033073
ISBN: 0822942984 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Global Demographic Change and Its Implications for Military Power
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2011
Ký hiệu phân loại: 355.033073
ISBN: 9780833052476
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Thinking About America's Defense
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2008
Ký hiệu phân loại: 355.033073
ISBN: 9780833048622
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
U.S. Global Defense Posture, 1783–2011
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2012
Ký hiệu phân loại: 355.033073
ISBN: 9780833079084
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The national security enterprise : navigating the labyrinth
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 355.033073
ISBN: 9781589016989 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục