Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.343756 giây)
Estimating the Cost of Administering the Department of Defense Small Business Innovation Research (SBIR) Program
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2008
Ký hiệu phân loại: 355.070973
ISBN: 9780833044402
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
RAND and the Information Evolution
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2008
Ký hiệu phân loại: 355.070973
ISBN: 9780833048165
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục