Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.4219307 giây)
Army Biometric Applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2001
Ký hiệu phân loại: 355.61
ISBN: 9780833032508
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
An Assessment of the Civilian Acquisition Workforce Personnel Demonstration Project
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2012
Ký hiệu phân loại: 355.61
ISBN: 9780833083593
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Developing a Research Strategy for Suicide Prevention in the Department of Defense
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2014
Ký hiệu phân loại: 355.61
ISBN: 9780833087744
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hazing in the U.S. Armed Forces
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2015
Ký hiệu phân loại: 355.61
ISBN: 9780833090300
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Managing Adverse and Reportable Information Regarding General and Flag Officers
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2012
Ký hiệu phân loại: 355.61
ISBN: 9780833083128
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Planning for Diversity
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2008
Ký hiệu phân loại: 355.61
ISBN: 9780833045331
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Using EPIC to Find Conflicts, Inconsistencies, and Gaps in Department of Defense Policies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2013
Ký hiệu phân loại: 355.61
ISBN: 9780833081926
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục