Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.6700014 giây)
Defense of Japan, 1945
Tác giả: Zaloga Steve,
Thông tin xuất bản: Oxford Long Island City NY : Osprey , 2010
Ký hiệu phân loại: 355.7095209044
ISBN: 1846036879
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108669 Định dạng: PDF
The forts of colonial North America : British, Dutch and Swedish colonies
Tác giả: Chartrand Ren,
Thông tin xuất bản: Botley : Osprey Publishing , 2011
Ký hiệu phân loại: 355.7097
ISBN: 1849081972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108671 Định dạng: PDF
Capabilities-Based Planning for Energy Security at Department of Defense Installations
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2013
Ký hiệu phân loại: 355.70682
ISBN: 9780833079138
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Key Trends That Will Shape Army Installations of Tomorrow
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2013
Ký hiệu phân loại: 355.70973
ISBN: 9780833082695
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Obtaining Life-Cycle Cost-Effective Facilities in the Department of Defense
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2013
Ký hiệu phân loại: 355.70681
ISBN: 9780833080028
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Overseas Basing of U.S. Military Forces
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2013
Ký hiệu phân loại: 355.70681
ISBN: 9780833079176
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Thin Green Line
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2007
Ký hiệu phân loại: 355.70973
ISBN: 9780833044501
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Proving grounds : militarized landscapes, weapons testing, and the environmental impact of U.S. bases
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 355.70286
ISBN: 9780295994659 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục