Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3437123 giây)
Obtaining Life-Cycle Cost-Effective Facilities in the Department of Defense
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2013
Ký hiệu phân loại: 355.70681
ISBN: 9780833080028
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Overseas Basing of U.S. Military Forces
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2013
Ký hiệu phân loại: 355.70681
ISBN: 9780833079176
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục