Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 113 kết quả
Reduction of a ship's magnetic field signatures [electronic resource]
Tác giả: John J Holmes
Xuất bản: San Rafael Calif 1537 Fourth Street San Rafael CA 94901 USA: Morgan Claypool Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.45
 
Weapons of mass destruction : an encyclopedia of worldwide policy, technology, and history
Tác giả: Eric Croddy, James J Wirtz
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358
 
Military communications : from ancient times to the 21st century
Tác giả: Christopher H Sterling
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358
 
Inside the Great Tanks
Tác giả: Hans Halberstadt
Xuất bản: : Crowood Press UK, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.1883
 
The age of airpower
Tác giả: Martin Van Creveld
Xuất bản: New York: PublicAffairs, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.4
 
Toxic Warfare
Tác giả: Theodore Karasik
Xuất bản: : Rand McNally, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.3
 
Neither Star Wars Nor Sanctuary : Constraining the Military Uses of Space
Tác giả: Michael Hanlon
Xuất bản: : Brookings InstitutionUS, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.8
 
Basic research in information science and technology for air force needs
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.400973
 
Handbook of chemical and biological warfare agents
Tác giả: D Hank Ellison
Xuất bản: Boca Raton: Creative Homeowner Press, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  358.34
 
Incendiary weapons
Tác giả: Malvern Lumsden
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1975
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục