Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Handbook of computer crime investigation : forensic tools and technology
Tác giả: Eoghan Casey
Xuất bản: San Diego Calif: Academic Press, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  363.25968
 
Advances in digital forensics VII : 7th IFIP WG 11.9 International Conference on Digital Forensics, Orlando, FL, USA, Ja...
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25968
 
Wirl Crim and Foren Inves
Tác giả: Kipper Gregory
Xuất bản: : Auerbach Publishers Inc, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25968
 
Digital evidence and computer crime
Tác giả: Eoghan Casey
Xuất bản: : Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  363.25968
 
Handbook of Computer Crime Investigation
Tác giả: Casey Eoghan
Xuất bản: San Diego Calif: Academic Press, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  363.25968
 
Investigating Computer Crime
Tác giả: Franklin Clark, Ken Diliberto
Xuất bản: : CRC Press, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25968
 
CD and DVD Forensics
Tác giả: Paul Crowley
Xuất bản: : Syngress, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25968
 
Windows forensic analysis toolkit [electronic resource]
Tác giả: Harlan A Carvey
Xuất bản: Burlington Mass: Syngress Pub, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25968
 
The best damn cybercrime and digital forensics book period [electronic resource]
Tác giả: Kevin Cardwell
Xuất bản: Rockland Mass Oxford: Syngress Elsevier Science distributor, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25968
 
Alternate data storage forensics [electronic resource]
Tác giả: Tyler Cohen, Amber Schroader
Xuất bản: Burlington Mass: Syngress Pub, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25968
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục