Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 94 kết quả (0.3593832 giây)
Decolonising Blue Spaces in the Anthropocene : Freshwater management in Aotearoa New Zealand
Tác giả: Parsons Meg,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2021
Ký hiệu phân loại: 363.700993
ISBN: 9783030610715
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 19 New policy dynamics in more uncertain times?
Tác giả: Gravey Viviane,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 363.70561094
ISBN: 9780429402333
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 20 EU environmental policy at 50 : retrospect and prospect
Tác giả: Jordan Andrew,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 363.70561094
ISBN: 9780429402333
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The environmental turn in postwar Sweden : A new history of knowledge
Thông tin xuất bản: Lund : Lund University Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 363.7009485
ISBN: 9789198557732
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Addressing the Climate Crisis : Local action in theory and practice
Tác giả: Howarth Candice,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2022
Ký hiệu phân loại: 363.705
ISBN: 9783030797393
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Spatial Variability in Environmental Science : Patterns, Processes, and Analyses
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 363.700727
ISBN: 9781839624599
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Xây dựng chương trình giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của học sinh một số trường tiểu học Quận Bình Thạnh
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2004
Ký hiệu phân loại: 363.7007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 7547 Định dạng: PDF
Từ điển môi trường Anh-Việt
Tác giả: Lê Huy Bá,
Ký hiệu phân loại: 363.7003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
McGraw-Hill concise encyclopedia of environmental science
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 363.7003
ISBN: 007143951X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Mediated Modeling
Thông tin xuất bản: Washington : Island Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 363.700684
ISBN: 1559639601
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục