Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 155 kết quả (0.009999 giây)
Earth rising : American environmentalism in the 21st century
Tác giả: Philip Shabecoff
Washington: Island Press, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 363.700973
 
Nghiên cứu đề xuất quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 – 2015, định hướng...
Tác giả: Ngô Đức Thắng
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 363.706
 
Green careers for dummies
Tác giả: Carol L McClelland
Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 363.70023
 
Việt Nam thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững
Tác giả: Trương Quang Học
Hà Nội: Khoa Học và Kỹ Thuật, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 363.709597
 
It's easy being green : simple ways to save the planet elektronisk ressurs
Tác giả: Mark Mann
Chichester: Summersdale, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 363.70525
 
Thống kê và xử lý dữ liệu môi trường = : Environmental statistics and data processing
Tác giả: Chế Đình Lý
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 363.70072
 
Mô hình hóa môi trường
Tác giả: Bùi Tá Long
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 363.70011
 
Từ điển môi trường Anh-Việt
Tác giả: Lê Huy Bá
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 363.7003
 
McGraw-Hill concise encyclopedia of environmental science
Tác giả: 
New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 363.7003
 
Mediated Modeling
Tác giả: Marjan Van den Belt
Washington: Island Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 363.700684
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục